Ποιοι Είμαστε

Η δραστηριοποίηση της GDS στα ηλεκτρονικά κτιρίων άρχισε το 1996 ενώ με τη σημερινή νομική μορφή της υφίσταται από το 1999.

Η εταιρεία καλύπτει όλο το φάσμα των κτιριακών ηλεκτρονικών και παρέχει λύσεις ώστε όλα τα υποσυστήματα ενός κτιρίου να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ως ένα σύστημα. Το όραμα «Ένα κτίριο – ένα Σύστημα» υπηρετείται σε κάθε βήμα της εταιρείας

Κύριος στόχος της GDS είναι ο πελάτης να μιλάει με μόνον μία εταιρεία για όλα τα κτιριακά ηλεκτρομηχανολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Η GDS επενδύει στο τομέα αυτό με υψηλή συγκέντρωση τεχνογνωσίας και εξειδικευμένο προσωπικό. Ευαισθητοποιημένη πάντα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, εφαρμόζει από την ίδρυσή της τεχνικές προς αυτή τη κατεύθυνση και σήμερα συγκεντρώνει κορυφαία τεχνογνωσία στο θέμα αυτό. Ύστερα και από 7 διεθνείς βραβεύσεις της για την εφαρμογή της τεχνολογίας έξυπνων κτηρίων, η GDS έχει ξεπεράσει τα Ελληνικά όρια δραστηριοποιούμενη σήμερα και στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου, ενώ καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες της και σε Κύπρο, Ιταλία Dubai Αίγυπτο και MONACO.

Ο βασικός πυρήνας της GDS είναι η τεχνογνωσία της και το επιστημονικό υπόβαθρο του πυρήνα των μηχανικών της. Ξεκίνησε με το όραμα του ιδρυτή της να συνδυάσει την πληροφορική με τα κτίρια. Η επιλογή σαφής και αδιαπραγμάτευτη. Πληροφορική και μαθηματικά μοντέλα για ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας και εύκολη χρήση. Τίποτα στη τύχη – όλα μοντελοποιημένα για να λειτουργήσουν σωστά και αποδοτικά. Κάθε έργο διαφορετικό και μοναδικό. Κάθε έργο μας παιδί μας που το στηρίζουμε. Κάθε τεχνική λύση αποδοτική, προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο κτίριο και στις ανάγκες των χρηστών του. Ο τελικός απολογισμός πάντα με ένα θετικό ισοζύγιο κόστους και απόδοσης. Σήμερα, τα κτίρια που έχει φτιάξει η GDS, έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία μόνο που φέρουν το καταξιωμένο όνομα της εταιρείας. Μια δουλειά που προσφέρει χαρά μέσα από τη δημιουργία. Η GDS μένει απέναντι στα στερεότυπα της αγοράς και στην επιδίωξη πωλήσεων μόνον για τις πωλήσεις και επενδύει σε βαθιά τεχνογνωσία. Αυτή η επιλογή έφερε τα βραβεία, τις διακρίσεις και τη διεθνή αναγνώριση. Έτσι, μεταπήδησε στον σχεδιασμό συσκευών και μεθοδολογιών αυτοματισμού και ξέφυγε από τα Ελληνικά όρια. Σήμερα, είναι μια από τις 550 εταιρείες παγκόσμια που δημιουργούν τεχνολογία και συσκευές KNX.

Η GDS κατευθύνεται από ομάδα μηχανικών προσεκτικά επιλεγμένων που καλύπτουν σε θεωρία και τεχνογνωσία τους τομείς που δραστηριοποιείται Κατευθύνουν αποδοτικά τη τεχνική ομάδα και μέσα και από διεθνείς συνεργασίες εξασφαλίζουν ένα άριστο αποτέλεσμα κόστους, απόδοσης και αισθητικής.