Ενοποιημένος έλεγχος

Ένα κτίριο ένα σύστημα

Το ζητούμενο σε ένα έξυπνο κτίριο δεν είναι να εγκατασταθούν λειτουργικά ανεξάρτητα υποσυστήματα αλλά υποσυστήματα που θα αλληλεπηδρούν μεταξύ τους.
Για παράδειγμα: Το σύστημα συναγερμού μπορεί να συνεργάζεται με το σύστημα σκίασης και να έχουμε σαφή ένδειξη αν ένα ρολό έχει κλείσει η όχι
Οι μαγνητικές επαφές του συστήματος ασφαλείας μπορούν να αποτρέψουν το σύστημα κλιματισμού να λειτουργεί με ανοικτά παράθυρα.
Το σύστημα πυρανίχνευσης μπορεί να επηρεάσει το άνοιγμα ηλεκτρικών ρολών και την απελευθέρωση διόδων εκκένωσης του κτιρίου
Οι έξυπνες κάμερες μπορούν να αποτρέψουν κάποιον εισβολέα συνεργαζόμενες με το σύστημα περιφερειακού φωτισμού.
Οι μετρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να συστήσουν ηπιότερη λειτουργία ηλεκτρικών κυκλωμάτων με βάση το τρέχον τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας.
Η περίσσια ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να διοχετευτεί στο ηλεκτρικό όχημα και να επιτευχθεί πιο αποδοτική φόρτιση.
Η ενέργεια που αποδίδει ο ήλιος μπορεί να αποκλείσει τη λειτουργία θέρμανσης νερού με καύσιμα ή ηλεκτρισμό