Διαχείριση ενέργειας

Πρόκειται για τη πιο σοβαρή διαδικασία σε ένα κτίριο
Μετά την άνεση που προσφέρει ένα σύστημα αυτοματισμού, η διαχείριση ενέργειας είναι το κυρίως ζητούμενο αφού αυτό πληρώνει ο ιδιοκτήτης για μια ζωή.
Στο σημείο αυτό δεν χωρούν πειραματισμοί αφού η διαχείριση της ενέργειας είναι καθαρά μαθηματικά μοντέλα.
Τα μοντέλα, υπολογίζουν τον ρυθμό παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τον ρυθμό κατανάλωσης του κτιρίου και μάλιστα προβλεπτικά. Έτσι, δίνεται προτεραιότητα στην εκμετάλλευση των φθηνών πηγών και αποτρέπεται η καύση καυσίμων και η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο.

Σήμερα μάλιστα που επιτρέπεται η αποθήκευση περίσσιας ενέργειας στο δίκτυο, η έξυπνη διαχείριση ενέργειας, παρακολουθεί αυτή την αποθήκη ενέργειας και φροντίζει να καταναλώνεται ως η πλέον φθηνή, που έχει αποθηκευτεί στο δίκτυο