Ένα πεντάστερο ξενοδοχείο

Σουήτες:
Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος Θέρμανσης και κλιματισμού
Αυτόματα σενάρια υποδοχής ύπνου και relax