Γιατί Εμάς

Διότι Διαθέτουμε Υψηλή και Ποιοτική Τεχνογνωσία

robot_thinking

Γνωρίζουμε βαθιά το κάθε αντικείμενο που αγγίζουμε και επιμένουμε στο θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει τη λειτουργία του. Η πληροφορική, τα μαθηματικά και τα ηλεκτρονικά/ηλεκτρολογία είναι το βασικό επιστημονικό μας αντικείμενο. Δεν είμαστε απλοί τεχνικοί που εφαρμόζουμε αυτά που σχεδιάζουν άλλοι. Ξέρουμε το πως και το γιατί και όχι μόνο το πως χρησιμοποιείται ή εφαρμόζεται μια τεχνική. Η GDS συμμετείχε στο σχεδιασμό των πρώτων microchips για την τεχνολογία των smart buildings που χρησιμοποιούνται και στα συστήματα ΚΝΧ. Διαθέτουμε έναν από τους λίγους στον κόσμο εκπαιδευτή εκπαιδευτών KNX. Είμαστε πάντα ενημερωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις και προϊόντα αλλά και τα επόμενα πλάνα της τεχνολογίας μέσα και από τη συμμετοχή μας στο ΔΣ της KNX Ελλάδας. Η KNX στη σελίδα της μας βαθμολογεί με την top βαθμολογία τεχνογνωσίας.

Διότι Είμαστε Συνεπείς και Τακτικοί

robot clock

Επιδιώκουμε να εντάσσουμε τα έργα σε σαφή χρονοδιαγράμματα. Η εταιρεία μας διαθέτει μια έμπειρη γραμματεία συντονισμού και παρακολούθησης έργων και κανένα έργο δεν αποκλίνει από τα χρονοδιαγράμματά του με υπαιτιότητα της GDS. Η GDS δεσμεύεται να μην αναλάβει έργο στο οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως με βάση τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Επιμένουμε και πιέζουμε πάντα για δημιουργία σχεδίων as built και τεχνικής τεκμηρίωσης και συμμετέχουμε ενεργά σε αυτό. Στα έργα της GDS υπάρχει απόλυτη τάξη και η σημασία στη λεπτομέρεια αγγίζει την υπερβολή.

Διότι Υποστηρίζουμε τα Έργα μας για Πάντα

robot hugging building

Τα πάνω από 2200 κτίρια που έχουμε κατασκευάσει, είναι παιδιά μας που λατρεύουμε γιατί το κάθε κτίριο είναι μοναδικό και μέσα σε αυτό έχουμε βάλει τη γνώση μας και τη ψυχή μας. Διαθέτουμε ένα από τα καλύτερα συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης κτιρίων με σαφείς χρόνους απόκρισης. Το πρώτο μας κτίριο πίσω στο 1996, εξακολουθεί να εξελίσσεται ακόμα και σήμερα. Η δυνατότητα που έχουμε να συνδυάζουμε διαφορετικές τεχνικές ειδικότητες, μας κάνει εταιρεία One stop αφού μπορούμε να ανιχνεύουμε προβλήματα από διαφορετικές ειδικότητες και να κατευθύνουμε την επίλυση τους. Έχουμε δυνατές συνεργασίες απευθείας με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρονικών υλικών αυτοματισμού και πινάκων οι οποίοι μας στηρίζουν σε χρόνους παράδοσης, σε εξαιρετικές τιμές αλλά και σε τεχνική υποστήριξη.

Γιατί Εμάς

Διότι Διαθέτουμε Υψηλή και Ποιοτική Τεχνογνωσία

robot_thinking

Γνωρίζουμε βαθιά το κάθε αντικείμενο που αγγίζουμε και επιμένουμε στο θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει τη λειτουργία του. Η πληροφορική, τα μαθηματικά και τα ηλεκτρονικά/ηλεκτρολογία είναι το βασικό επιστημονικό μας αντικείμενο. Δεν είμαστε απλοί τεχνικοί που εφαρμόζουμε αυτά που σχεδιάζουν άλλοι. Ξέρουμε το πως και το γιατί και όχι μόνο το πως χρησιμοποιείται ή εφαρμόζεται μια τεχνική. Η GDS συμμετείχε στο σχεδιασμό των πρώτων microchips για την τεχνολογία των smart buildings που χρησιμοποιούνται και στα συστήματα ΚΝΧ. Διαθέτουμε έναν από τους λίγους στον κόσμο εκπαιδευτή εκπαιδευτών KNX. Είμαστε πάντα ενημερωμένοι με τις τελευταίες εξελίξεις και προϊόντα αλλά και τα επόμενα πλάνα της τεχνολογίας μέσα και από τη συμμετοχή μας στο ΔΣ της KNX Ελλάδας. Η KNX στη σελίδα της μας βαθμολογεί με την top βαθμολογία τεχνογνωσίας.

Διότι Είμαστε Συνεπείς και Τακτικοί

robot clock

Επιδιώκουμε να εντάσσουμε τα έργα σε σαφή χρονοδιαγράμματα. Η εταιρεία μας διαθέτει μια έμπειρη γραμματεία συντονισμού και παρακολούθησης έργων και κανένα έργο δεν αποκλίνει από τα χρονοδιαγράμματά του με υπαιτιότητα της GDS. Η GDS δεσμεύεται να μην αναλάβει έργο στο οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως με βάση τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Επιμένουμε και πιέζουμε πάντα για δημιουργία σχεδίων as built και τεχνικής τεκμηρίωσης και συμμετέχουμε ενεργά σε αυτό. Στα έργα της GDS υπάρχει απόλυτη τάξη και η σημασία στη λεπτομέρεια αγγίζει την υπερβολή.

Διότι Υποστηρίζουμε τα Έργα μας για Πάντα

robot hugging building

Τα πάνω από 2200 κτίρια που έχουμε κατασκευάσει, είναι παιδιά μας που λατρεύουμε γιατί το κάθε κτίριο είναι μοναδικό και μέσα σε αυτό έχουμε βάλει τη γνώση μας και τη ψυχή μας. Διαθέτουμε ένα από τα καλύτερα συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης κτιρίων με σαφείς χρόνους απόκρισης. Το πρώτο μας κτίριο πίσω στο 1996, εξακολουθεί να εξελίσσεται ακόμα και σήμερα. Η δυνατότητα που έχουμε να συνδυάζουμε διαφορετικές τεχνικές ειδικότητες, μας κάνει εταιρεία One stop αφού μπορούμε να ανιχνεύουμε προβλήματα από διαφορετικές ειδικότητες και να κατευθύνουμε την επίλυση τους. Έχουμε δυνατές συνεργασίες απευθείας με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρονικών υλικών αυτοματισμού και πινάκων οι οποίοι μας στηρίζουν σε χρόνους παράδοσης, σε εξαιρετικές τιμές αλλά και σε τεχνική υποστήριξη.

Γιατί Εμάς

Γιατί Έχουμε Αξιοσημείωτη Πορεία

image showing the chronological course of the company

Καινοτόμα Έργα

Διακόπτες TENSE

4 tense switches

Διακόπτες Ekinex

various ekinex switches in a line

Ποιοι Είμαστε

Η δραστηριοποίηση της GDS στα ηλεκτρονικά κτιρίων άρχισε το 1996 ενώ με τη σημερινή νομική μορφή της υφίσταται από το 1999.
Η εταιρεία καλύπτει όλο το φάσμα των κτιριακών ηλεκτρονικών και παρέχει λύσεις ώστε όλα τα υποσυστήματα ενός κτιρίου να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ως ένα σύστημα. Το όραμα «Ένα κτίριο – ένα Σύστημα» υπηρετείται σε κάθε βήμα της εταιρείας
Κύριος στόχος της GDS είναι ο πελάτης να μιλάει με μόνον μία εταιρεία για όλα τα κτιριακά ηλεκτρομηχανολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Η GDS επενδύει στο τομέα αυτό με υψηλή συγκέντρωση τεχνογνωσίας και εξειδικευμένο προσωπικό. Ευαισθητοποιημένη πάντα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, εφαρμόζει από την ίδρυσή της τεχνικές προς αυτή τη κατεύθυνση και σήμερα συγκεντρώνει κορυφαία τεχνογνωσία στο θέμα αυτό. Ύστερα και από 7 διεθνείς βραβεύσεις της για την εφαρμογή της τεχνολογίας έξυπνων κτηρίων, η GDS έχει ξεπεράσει τα Ελληνικά όρια δραστηριοποιούμενη σήμερα και στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου, ενώ καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες της και σε Κύπρο, Ιταλία, Ντουμπάϊ, Αίγυπτο και Μόνακο.
Ο βασικός πυρήνας της GDS είναι η τεχνογνωσία της και το επιστημονικό υπόβαθρο του πυρήνα των μηχανικών της. Ξεκίνησε με το όραμα του ιδρυτή της να συνδυάσει την πληροφορική με τα κτίρια. Η επιλογή σαφής και αδιαπραγμάτευτη. Πληροφορική και μαθηματικά μοντέλα για ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας και εύκολη χρήση. Τίποτα στη τύχη – όλα μοντελοποιημένα για να λειτουργήσουν σωστά και αποδοτικά. Κάθε έργο διαφορετικό και μοναδικό. Κάθε έργο μας παιδί μας που το στηρίζουμε. Κάθε τεχνική λύση αποδοτική, προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο κτίριο και στις ανάγκες των χρηστών του. Ο τελικός απολογισμός πάντα με ένα θετικό ισοζύγιο κόστους και απόδοσης. Σήμερα, τα κτίρια που έχει φτιάξει η GDS, έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία μόνο που φέρουν το καταξιωμένο όνομα της εταιρείας. Μια δουλειά που προσφέρει χαρά μέσα από τη δημιουργία. Η GDS μένει απέναντι στα στερεότυπα της αγοράς και στην επιδίωξη πωλήσεων μόνον για τις πωλήσεις και επενδύει σε βαθιά τεχνογνωσία. Αυτή η επιλογή έφερε τα βραβεία, τις διακρίσεις και τη διεθνή αναγνώριση. Έτσι, μεταπήδησε στον σχεδιασμό συσκευών και μεθοδολογιών αυτοματισμού και ξέφυγε από τα Ελληνικά όρια. Σήμερα, είναι μια από τις 550 εταιρείες παγκόσμια που δημιουργούν τεχνολογία και συσκευές KNX.
Η GDS κατευθύνεται από ομάδα μηχανικών προσεκτικά επιλεγμένων που καλύπτουν σε θεωρία και τεχνογνωσία τους τομείς που δραστηριοποιείται Κατευθύνουν αποδοτικά τη τεχνική ομάδα και μέσα και από διεθνείς συνεργασίες εξασφαλίζουν ένα άριστο αποτέλεσμα κόστους, απόδοσης και αισθητικής.

awards ceremony in 2010
awards ceremony in 2010

Who we are

Η δραστηριοποίηση της GDS στα ηλεκτρονικά κτιρίων άρχισε το 1996 ενώ με τη σημερινή νομική μορφή της υφίσταται από το 1999.
Η εταιρεία καλύπτει όλο το φάσμα των κτιριακών ηλεκτρονικών και παρέχει λύσεις ώστε όλα τα υποσυστήματα ενός κτιρίου να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ως ένα σύστημα. Το όραμα «Ένα κτίριο – ένα Σύστημα» υπηρετείται σε κάθε βήμα της εταιρείας
Κύριος στόχος της GDS είναι ο πελάτης να μιλάει με μόνον μία εταιρεία για όλα τα κτιριακά ηλεκτρομηχανολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Η GDS επενδύει στο τομέα αυτό με υψηλή συγκέντρωση τεχνογνωσίας και εξειδικευμένο προσωπικό. Ευαισθητοποιημένη πάντα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, εφαρμόζει από την ίδρυσή της τεχνικές προς αυτή τη κατεύθυνση και σήμερα συγκεντρώνει κορυφαία τεχνογνωσία στο θέμα αυτό. Ύστερα και από 7 διεθνείς βραβεύσεις της για την εφαρμογή της τεχνολογίας έξυπνων κτηρίων, η GDS έχει ξεπεράσει τα Ελληνικά όρια δραστηριοποιούμενη σήμερα και στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου, ενώ καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες της και σε Κύπρο, Ιταλία, Ντουμπάϊ, Αίγυπτο και Μόνακο.
Ο βασικός πυρήνας της GDS είναι η τεχνογνωσία της και το επιστημονικό υπόβαθρο του πυρήνα των μηχανικών της. Ξεκίνησε με το όραμα του ιδρυτή της να συνδυάσει την πληροφορική με τα κτίρια. Η επιλογή σαφής και αδιαπραγμάτευτη. Πληροφορική και μαθηματικά μοντέλα για ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας και εύκολη χρήση. Τίποτα στη τύχη – όλα μοντελοποιημένα για να λειτουργήσουν σωστά και αποδοτικά. Κάθε έργο διαφορετικό και μοναδικό. Κάθε έργο μας παιδί μας που το στηρίζουμε. Κάθε τεχνική λύση αποδοτική, προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο κτίριο και στις ανάγκες των χρηστών του. Ο τελικός απολογισμός πάντα με ένα θετικό ισοζύγιο κόστους και απόδοσης. Σήμερα, τα κτίρια που έχει φτιάξει η GDS, έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία μόνο που φέρουν το καταξιωμένο όνομα της εταιρείας. Μια δουλειά που προσφέρει χαρά μέσα από τη δημιουργία. Η GDS μένει απέναντι στα στερεότυπα της αγοράς και στην επιδίωξη πωλήσεων μόνον για τις πωλήσεις και επενδύει σε βαθιά τεχνογνωσία. Αυτή η επιλογή έφερε τα βραβεία, τις διακρίσεις και τη διεθνή αναγνώριση. Έτσι, μεταπήδησε στον σχεδιασμό συσκευών και μεθοδολογιών αυτοματισμού και ξέφυγε από τα Ελληνικά όρια. Σήμερα, είναι μια από τις 550 εταιρείες παγκόσμια που δημιουργούν τεχνολογία και συσκευές KNX.
Η GDS κατευθύνεται από ομάδα μηχανικών προσεκτικά επιλεγμένων που καλύπτουν σε θεωρία και τεχνογνωσία τους τομείς που δραστηριοποιείται Κατευθύνουν αποδοτικά τη τεχνική ομάδα και μέσα και από διεθνείς συνεργασίες εξασφαλίζουν ένα άριστο αποτέλεσμα κόστους, απόδοσης και αισθητικής.