Έλεγχος Πρόσβασης

Εξελιγμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης στα δωμάτια.
Σύνδεση με το σύστημα Checkin / check out.

Άμεση κεντρική πρόσβαση και διαχείριση μέσω του δικτύου δεδομένων.
Σύνδεση με το σύστημα KNX για αυτόματη ενεργοποίηση σεναρίων.
Υψηλή ασφάλεια με επαναχρησιμοποιούμενες κάρτες MIFARE