Οπτικοποίηση

Η οπτικοποίηση μιας εγκατάτασης μπορεί να έχει πολλές μορφές ανάλογα με το τι επιθυμεί ο χρήστης. Επιλέγεται η καλύτερη μετά από συζήτηση με τον πελάτη.
Η GDS μπορεί να αναπτύσσει θαυμαστές εφαρμογές απλούστατα διότι μπορεί να γράφει κώδικα. Επιπλέον, διαθέτει γραφιστικό τμήμα για τη δημιουργία γραφικών προσαρμοσμένων στο κάθε έργο

Οπτικοποίηση με πραγματικές εικόνες του κτιρίου.

Τα σημεία ελέγχου μπορεί να είναι τοποθετημένα επάνω στη φωτογραφία ως σύμβολα, αλλά μπορεί ο χρήστης να αγγίζει τα πραγματικά ελεγχόμενα σημεία και αυτά να αλλάζουν κατάσταση βλέποντας το τελικό αποτέλεσμα. (βλ. κρυφός οροφής ή ανεβοκατέβασμα ρολού).

Δυνατότητα λειτουργίας από υπολογιστές, tablets και κινητά
Δυνατότητα για zoom

Οπτικοποίηση με κατόψεις και γραφικά σύμβολα

Έξυπνη πλοήγηση με όλες τις εντολές για ένα χώρο διαθέσιμες με μια επιλογή.
Κίνηση από χώρο σε χώρο και από λειτουργία σε λειτουργία άμεσα και διαισθητικά.

Δυνατότητα χρήσης από υπολογιστές , tablets και κινητά.
Δυνατότητα για zoom

Οπτικοποίηση με 3D αναπαραστάσεις του κτιρίου

Έξυπνη πλοήγηση με άμεση επιλογή χώρου και λειτουργίας
Επιλογή χώρου άμεσα από την 3D αναπαράσταση
Επιλογή λειτουργίας από τα πάντα ενεργά μενού

Δυνατότητα χρήσης από υπολογιστές , tablets και κινητά.
Δυνατότητα για zoom

Οπτικοποίηση προσαρμοσμένη στον χαρακτήρα του χώρου.

Συνδυασμένες λειτουργίες προσαρμοσμένες σε χρήση μέσω tablets.

Σχεδιασμοί γραφικών με άποψη

Οπτικοποίηση για Smartphones

Οπτικοποίηση ειδικά σχεδιασμένη για χρήση από smartphones

Ειδικός σχεδιασμός για άμεσες ενδείξεις και χειρσιμούς

Σχεδιασμός για χρήση με ένα χέρι χωρίς να απαιτείται zoom παρότι αυτό υποστηρίζεται

Μιμικά Διαγράμματα

Απεικόνιση και χειρισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Απεικόνιση ροών με κίνηση

Απεικόνιση της διαστρωμάτωσης των δοχείων

Ορισμός παραμέτρων alarm από τον χρήση

Έλεγχος Audio Video

Λειτουργίες που απλοποιούν τον χειρισμό συστημάτων Audio video

Με την επιλογή απλώς ενός καναλιού OTE TV:
Ανοίγει η τηλεόραση, επιλέγεται η σωστή είσοδος για τον δορυφορικό δέκτη, ανοίγει ο ενισχυτής Surround, επιλέγεται η σωστή είσοδος που αφορά τον δέκτη OTETV και εσείς απλά βλέπετε και ακούτε το κανάλι που επιλέξατε έχοντας αποφύγει τη χρήση 3 τηλεχειριστηρίων

Ένα εξομοιούμενο τηλεχειριστήριο στην οθόνη αφής σας, δίνει πλήρεις δυνατότητες ελέγχου σαν να λειτουργούσατε το πραγματικό
Υποστηρίζονται:
Δέκτες τηλεόρασης
Ραδιοφωνικοί δέκτες,
Δορυφορικοί δέκτες,
Ενισχυτές surround,
DVDs
Apple TV
Ψηφιακές πηγές, (π.χ DLNA)
Εξειδικευμένα συστήματα (π.χ SONOS)
Ανακατεύθυνση ήχου σε άλλο χώρο (multiroom audio)