Ανίχνευση Παρουσίας

Αναγνωρίζει παρουσία ατόμων στο δωμάτιο ή ακόμα και στο μπαλκόνι
Βασίζεται σε έξυπνους αλγόριθμους – Χωρίς κάμερες
Ακόμα και αν αφεθεί η κάρτα του δωματίου στη θέση της, το σύστημα γνωρίζει ότι ο πελάτης είναι έξω από αυτό.
Κατά την απουσία, το σύστημα σβήνει τα φώτα και μειώνει την απόδοση του κλιματισμού ή τον σβήνει (απόφαση του ξενοδοχείου)
Κατά την επιστροφή στο δωμάτιο, αυτό επανέρχεται στις τελευταίες ρυθμίσεις φωτισμού και θερμοκρασίας που είχε επιλέξει ο χρήστης πριν βγει.
Η Receprion και το housekeeping γνωρίζουν πότε οι πελάτες είναι μέσα ή έξω.
Αποτέλεσμα:
Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας
Υψηλής ποιότητας υπηρεσίας στους πελάτες
Αύξηση της ασφάλειας.

Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στο σύστημα KNX

Χρησιμοποιείται ένας εξαιρετικά φθηνός αισθητήρας στην πόρτα και ένας αισθητήρας μέσα στο δωμάτιο.
Το μέγεθος των αισθητήρων είναι εξαιρετικά μικρό και τοποθετούνται στην οροφή / ψευδοροφή ή μέσα από αυτήν
Ανάλογα με τη ποιότητα του αισθητήρα οροφής αυξάνεται και η αξιοπιστία λειτουργίας του συστήματος.
Οι αισθητήρες είναι προσεκτικά επιλεγμένοι ώστε να μην παραπέμπουν σε κάμερες και να μην αισθάνονται άβολα οι πελάτες.
Μια ειδικά σχεδιασμένη συσκευή από την GDS, τρέχει όλο το software αναγνώρισης παρουσίας και επιτηρεί και τις ενέργειες των χρηστών μέσα στο δωμάτιο σε ότι αφορά στον χειρισμό τους.
Η συνδυασμένη πληροφορία που λαμβάνεται και επεξεργάζεται, παράγει τα σήματα παρουσίας και εκτελούνται και οι αυτόματες ενέργειες κατά την απομάκρυνση από το δωμάτιο και κατά την επιστροφή σε αυτό.
Η ίδια συσκευή, μειώνει κατακόρυφα το βάρος προγραμματισμού του δωματίου αφού αναλαμβάνει να εκτελέσει και την εξοικονόμηση ενέργειας και τα σενάρια λειτουργίας του δωματίου.
Έτσι, το έργο ολοκληρώνεται γρήγορα και αξιόπιστα με επαναλαμβανόμενα και δοκιμασμένα χαρακτηριστικά για τα δωμάτια.