Θέρμανση/Δροσισμός

Η ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί πάντα στα καλύτερα σημεία λειτουργίας σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια. Ειδικό μικρο-αισθητήριο δαπέδου έχει αναπτυχθεί από τη GDS και τοποθετείται κατά τη κατασκευή της ενδοδαπέδιας κατά τρόπο που να είναι επισκέψιμο και επισκευάσιμο. Ελεγκτής, που έχει σχεδιάσει η GDS, με δεδομένη τη θερμοκρασία του χώρου και τη μετρούμενη σχετική υγρασία, υπολογίζει συνεχώς το σημείο υγροποίησης του αέρα και φροντίζει για την ελάχιστη θερμοκρασία δαπέδου (άρα τη μέγιστη απόδοση δροσισμού) με εγγύηση ότι δεν θα συμβαίνουν υγροποιήσεις. Το σύστημα λειτουργεί και σε συμβατικές εγκαταστάσεις αλλά και σε εγκαταστάσεις KNX