Δυναμική Διαχείριση Ισχύος

Πρόκειται για μια μοναδική εφαρμογή που λειτουργεί μια εγκατάσταση με την ελάχιστη δυνατή ηλεκτρική ισχύ.
Επιβλέπει συνέχεια την απαίτηση ισχύος από όλα τα ελεγχόμενα συστήματα και διαθέτει την κατάλληλη ισχύ στα διάφορα φορτία
Ο κλιματισμός είναι η κύρια κατανάλωση ισχύος και έτσι το σύστημα A/C αποτελεί τον κύριο στόχο του συστήματος. Για να επιτευχθεί ο στόχος, επιδρούμε στη κλίση της καμπύλης απόδοσης των κλιματιστικών με ένα εξαιρετικά πολύπλοκο τρόπο που οδηγείται από μαθηματικά μοντέλα.
Ένας έξυπνος αλγόριθμος, μεταβάλλει τη θερμοκρασία στόχο προς το κλιματιστικό κατά τρόπο που να υποχρεώνει τον Inverter του να λειτουργεί μέσα στα όρια ισχύος που υπολογίζονται για τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Αυτή η μέθοδος αρχικά αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει τη λειτουργία ενός ξενοδοχείου με τη μισή ισχύ λόγω αδυναμίας της εταιρείας ηλεκτρισμού τη δεδομένη στιγμή να παρέχει όλη την απαιτούμενη ισχύ για τη λειτουργία του στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Παράπλευρο επίτευγμα είναι η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας που ενώ αρχικά δεν είναι ο στόχος, η μέθοδος επιδρά θετικά και σε αυτήν σε ποσοστό μάλιστα που αγγίζει το 40% όταν συνδυαστεί και με την έξυπνη αναγνώριση παρουσίας στα δωμάτια.
Η μέθοδος βασίζεται σε ισχυρά μαθηματικά και υπολογιστικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν από την GDS και τρέχουν στον κεντρικό server του ξενοδοχείου.

Τα δωμάτια διατάσσονται συνεχώς από τον αλγόριθμο μας σε φθίνουσα σειρά της διαφοράς Επιθυμητή θερμοκρασία – επικρατούσα

Η μείωση της ισχύος έχει σαν αποτέλεσμα την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος (θερμοκρασία στόχος) σε περισσότερο χρόνο αλλά και την ικανοποίηση του συνολικού στόχου κατανάλωσης του ξενοδοχείου.

Φυσικά, για ειδικές περιπτώσεις πελατών, υπάρχει η δυνατότητα από τους χειριστές να παρακάμψουν την αυτόματα υπολογιζόμενη προτεραιότητα του δωματίου και να τους δοθεί προτεραιότητα στη κατανάλωση.