Ολοκληρωμένο Σύστημα Ξενοδοχειακού Ελέγχου

Αποτελείται από διαφορετικές οπτικές απεικονίσεις προσαρμοσμένες στις λειτουργικές ανάγκες και δομή του ξενοδοχείου
Τεχνική υπηρεσία
Reception
Δωμάτια – πελάτες

Συνεργασία με τα standard ξενοδοχειακά προγράμματα (PMS)
Έλεγχος ροής ενέργειας στο ξενοδοχείο
Έλεγχος πισίνων. Θέρμανση και χλωρίωση
Έλεγχος κεντρικών συστημάτων ψύξης / θέρμανσης
Έλεγχος υποσταθμών και γεννητριών
Έλεγχος παραγωγής και διανομής ζεστού νερού χρήσης –και με ανάκτηση από τον κλιματισμό
Έλεγχος φωτισμού εξωτερικών και κοινόχρηστων χώρων με αυτόματα σενάρια λειτουργίας εξαρτώμενα από την εποχή και την εξωτερική φωτεινότητα
Έλεγχος δεξαμενών νερού, αντλιών, αφαλάτωσης και συστημάτων πίεσης
Αναγνώριση σφαλμάτων και έγκαιρη ειδοποίηση της συντήρησης
Αυτόματος έλεγχος ποτίσματος
Πρόσβαση των πελατών στις λειτουργίες των δωματίων τους
Είτε από tablets που προφέρει το ξενοδοχείο είτε από δικές τους smart συσκευές

Εφαρμογή Reception GDS R-CAIO

Με μια ματιά η reception μπορεί να δει αν στο δωμάτιο υπάρχει τοποθετημένη κάρτα και το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης παρουσίας έχει αναγνωρίσει παρουσία ατόμων στο δωμάτιο. Έτσι, μπορεί να προσαρμοστεί η συμπεριφορά του προσωπικού, να προγραμματιστεί η καθαριότητα αλλά και οι τεχνικές εργασίες συντήρησης χωρίς την ενόχληση των πελατών.

Μπορεί να ελέγξει θερμοκρασίες δωματίων και να βοηθήσει τους πελάτες στη ρύθμιση θερμοκρασιακών συνθηκών άνεσης χωρίς να επισκεφτεί κάποιος το δωμάτιο.

Μπορεί να διαχειριστεί φώτα και συστήματα σκίασης που την αφορούν.

Επιτήρηση βλαβών κλιματισμού

Για κάθε δωμάτιο, η τεχνική υπηρεσία μπορεί να γνωρίζει την κατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων.

Αν υπάρχει πρόβλημα σε κλιματιστικό, το δωμάτιο σημειώνεται κόκκινο και εμφανίζεται και ο κωδικός σφάλματος του κατασκευαστή. Για κάποιους κατασκευαστές κλιματιστικών, είναι δυνατή η εμφάνιση και της περιγραφής της βλάβης όχι μόνο του κωδικού σφάλματος.

Μια καταπληκτική υπηρεσία, η οποία θα αναγνωρίσει το πρόβλημα πριν καν το εντοπίσει ο πελάτης και σε συνδυασμό με το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης παρουσίας, το ξενοδοχείο μπορεί να προγραμματίσει αποκατάσταση του προβλήματος χωρίς να ενοχληθεί ο πελάτης.

Λειτουργία Μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Η τεχνική υπηρεσία μπορεί να ελέγχει θερμοκρασίες νερού, να ενεργοποιεί / απενεργοποιεί πηγές ενέργειας, να ρυθμίζει θερμοκρασίες και χλωριώσεις πισίνων
Να επιτηρεί και να λειτουργεί δεξαμενές
Να επιτηρεί και να ελέγχει αντλίες
Να θέτει alarms και να επιλέγει να λαμβάνει ειδοποιήσεις για:
Περιεχόμενο δεξαμενών νερού
Περιεχόμενο δεξαμενών καυσίμου
Θερμοκρασίες εκτός ορίων

Στατιστικά στοιχεία

Το module στατιστικών παράγει καμπύλες που αφορούν
Κατανάλωση καυσίμων,
Μεταβολή περιεχομένου δεξαμενών
Κατανάλωση ενέργειας υποσυστημάτων

Υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής των διαγραμμάτων σε επιθυμητές χρονικές περιόδους

Mate View

Το προσωπικό εξυπηρέτησης δωματίων (καθαριστές – room service) μπορεί σε φορητές συσκευές (συνήθως smartphones) να βλέπει τα δωμάτια της περιοχής ευθύνης του και να γνωρίζει βασικές πληροφορίες ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις επιθυμίες των πελατών

Σε συνδυασμό με το έξυπνο σύστημα αναγνώρισης παρουσίας γνωρίζει αν υπάρχει άτομο μέσα στο δωμάτιο και προσαρμοζει τις κινήσεις του

Λαμβάνει την επιθυμία του πελάτη για τακτοποίηση του δωματίου
Γνωρίζει την κατάσταση «ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ»

Αν είναι εξουσιοδοτημένο άτομο από το σύστημα, μπορεί να μπει μέσα στις λειτουργίες του δωματίου και να το χειριστεί με σκοπό να βοηθήσει τον πελάτη να διαμορφώσει συνθήκες άνεσης

Όλες οι ενέργειες καταγράφονται με χρονικό αποτύπωμα για λόγους διασφάλισης ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

Room View

Το σύστημα μπορεί να είναι σε επικοινωνία με το ξενοδοχειακό σύστημα διαχείρισης
Έτσι, κατά το checkin ή κατά την αλλαγή δωματίου, παράγεται αυτόματα ένα QRcode το οποίο μπορεί να σαρώσει ο πελάτης με το κινητό του και καθ’αυτό τον τρόπο να αποκτήσει πρόσβαση στις λειτουργίες του δωματίου στο οποίο θα μείνει.
Ταυτόχρονα, το ξενοδοχείο μπορεί να παρέχει tablets στα δωμάτια για να είναι εφικτός ο χειρισμός του δωματίου από αυτά

Οι λειτουργίες που εμφανίζονται και ο σχεδιασμός, είναι προσαρμοσμένα στον χαρακτήρα και τα χρώματα του ξενοδοχείου.
Τα πλήκτρα είναι προσεκτικά τοποθετημένα για ευκολία στη χρήση και οι λειτουργίες απλές και κατανοητές.

Υπάρχει πάντα σαφής ένδειξη των ενεργειών

Φωτισμός bar εστιατοριων και κοικοχρηστων χωρων

Προσαρμοσμένη γραφική διαχείριση φωτισμού σε χώρους εστιατορίων, bar, Spa, Reception Κλπ…
Οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν σενάρια τα οποία θα λειτουργούν είτε αυτόματα ανάλογα με την εξωτερική φωτεινότητα είτε θα τα ανακαλούν οι ίδιοι με το πάτημα ενός πλήκτρου
Μπορούν να λειτουργούν σε ενοποιημένο περιβάλλον και ο χρήστης να διαχειρίζεται με ενιαίο τροπο, διαφορετικές τεχνολογίες φωτισμού χωρίς να υπάρχει διάκριση.
KNX, DALI, DMX,
Ειδικά για τα High-end εστιατόρια, στα οποία από σχεδιασμό επικρατεί συνήθως χαμηλός φωτισμός, ο chef μπορεί με τη χρήση ενός tablet, να ανεβάζει τον φωτισμό σε ένα και μόνο τραπέζι, για να μπορέσουν οι πελάτες να παραγγείλουν με άνεση και αμέσως μετά να τον χαμηλώνει.
Υποστηρίζονται αυτόματες διαδικασίες οπτικών εφέ όπου το σύστημα μπορεί για παράδειγμα να αναβοσβήνει τα φώτα αυτόματα όταν κάποιος πελάτης έχει παραγγείλει ένα «happy birthday»
Υποστηρίζονται αυτόματα σενάρια για καθαρισμό και συντήρηση

Ειδικά εφέ φωτισμού και RGB control

Το module υποστηρίζει όλα τα standard πρωτόκολλα ελέγχου έγχρωμων πηγών φωτισμού
Ρύθμιση με ακρίβεια και αποθήκευση επιθυμητών σεναρίων
Τα σενάρια μπορούν να καλούνται είτε αυτόματα με χρονικά κριτήρια και κριτήρια φωτεινότητας περιβάλλοντος είτε χειροκίνητα

KNX
RGBW
DMX
DALI