Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος κλιματισμού
Έλεγχος ηλεκτρικών ρολών ασφαλείας
Αυτόματα σενάρια λειτουργίας φωτισμού εξαρτώμενα από το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος
Ανιχνευτές παρουσίας σε WC και δοκιμαστήρια
Αυτόματος φωτισμός με ανίχνευση παρουσίας στην αποθήκη
Συνεργασία με τον συναγερμό για ενεργοποίηση σεναρίων αποτροπής παραβίασης του χώρου
Έλεγχος του καταστήματος από οθόνη στο ταμείο