Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος ηλεκτρικών ρολών
Έλεγχος σκιάστρων
Έλεγχος θέρμανσης και κλιματισμού
Οπτικοποίηση εγκατάστασης για κινητά