2 μεγάλες κατοικίες με κοινή εσωτερική πισίνα στην Αράχωβα
Πλήρης έλεγχος
Φωτισμού
Σκίασης
Ενδοδαπέδιας θέρμανσης
Ηλιοθερμία
Θέρμανση εσωτερικής πισίνας από ήλιο και αντλία θερμότητας
Υποβοήθηση ενδοδαπέδιας θέρμανσης από την ηλιοθερμία
Διαχείριση μονάδας Pellet
Διαχείριση γεννήτριας
Επιτήρηση δεξαμενών καυσίμου
Επιτήρηση δεξαμενών νερού.
Πλήρης οπτικοποίηση με κατόψεις, ειδική οπτικοποίηση για κινητά τηλέφωνα και μιμικά διαγράμματα μηχανοστασίων.
Η λειτουργία θέρμανσης του κτιρίου της πισίνας και του ζεστού νερού χρήσης είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία κατά την οποία το σύστημα επιλέγει τη ροή της ενέργειας κατά τον βέλτιστο ενεργειακά τρόπο ανάμεσα στις διαθέσιμες πηγές και με προτεραιότητα την ηλιοθερμία.