Έλεγχος φωτισμού και κλιματισμού κοινόχρηστων χώρων
Έλεγχος φωτισμού εξωτερικών
Έλεγχος φωτισμού και κλιματισμού συνεδριακού κέντρου
Αυτόματη προσαρμογή φωτισμού σε μεταβαλλόμενες αίθουσες με αυτόματη αναγνώριση μετακίνησης διαχωριστικών