Έλεγχος φωτισμού
Σενάρια φωτισμού
Έλεγχος σκιάστρων
Έλεγχος θέρμανσης κλιματισμού και αερισμού
Αναγνώριση παρουσίας στα γραφεία και ενεργειακή διαχείριση κλιματισμού και φωτισμού
Αντιστάθμιση φωτισμού σε σχέση με την επικρατούσα εξωτερική φωτεινότητα
Κεντρικός έλεγχος από οθόνη αφής
Αυτόματα σενάρια λειτουργίας που συνδέονται με το ωράριο λειτουργίας της πρεσβείας
Προετοιμασία του χώρου για την υποδοχή των εργαζομένων
Ειδικά οπτικά εφέ που προσομοιάζουν το βόρειο σέλας και τον φωτισμό των πάγων