Πρόκειται για χώρο πολλαπλών χρήσεων για εκδηλώσεις
Πλήρης έλεγχος φωτισμού
Πλήρης έλεγχος κλιματισμού

Η ιδιαιτερότητα αυτού του έργου είναι ότι ο χώρος διαμορφώνεται με μεταβλητά χωρίσματα κατά μη καθορισμένο τρόπο
Τα χωρίσματα μπορεί να μπουν οπουδήποτε

Έχει δημιουργηθεί ένα διευθυνσιοδοτούμενο σύστημα φωτιστικών σε οροφή και τοίχους
Μετά τη διαμόρφωση του χώρου, οι χειριστές μέσω της οπτικοποίησης, καθορίζουν τις στάθμες έντασης των φωτιστικών και απομνημονεύονται έτσι οι νέες καταστάσεις (σενάρια) λειτουργίας του χώρου
Στα σενάρια περιλαμβάνεται και ο κλιματισμός.
Έτσι ο χώρος λειτουργεί στη βάση σεναρίων με τα δύο προφανή και βασικά να υπάρχουν πάντα (Ανοιγμα χώρου – κλείσιμο/ νυχτερινή λειτουργία.