Άλλη μια απόδειξη της δύναμης που κατέχει εταιρεία μας στον σχεδιάσμό hardware.
Σχεδιάστηκε εκ του μηδενός, σύστημα κλήσης της νοσοκόμας βασισμένο στο KNX το οποίο συνεργάζεται με το τηλεφωνικό κέντρο της Ericsson

Ο ασθενής έχει ένα button στο κρεβάτι του (όλα τα ηλεκτρονικά ανάπτυξης της GDS) το οποίο έχει δύο πλήκτρα τύπου μεμβράνης (σχεδίασης GDS με το λογότυπο του νοσοκομείου)
Με το ένα ελέγχει τον φωτισμό πάνω από το κρεβάτι του σε 3 στάθμες (η μονάδα ελέγχου φωτισμού επίσης σχεδίασης της GDS) και με το άλλο καλεί την νοσοκόμα.
Με τη κλήση, ενεργοποιούνται οι οπτικές ενδείξεις στο δωμάτιο και στη στάση αδελφής ενώ ταυτόχρονα, γίνεται κλήση μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και ο ασθενής μπορεί να μιλήσει μέσω ανοικτής συνομιλίας με την ομάδα νοσηλευτών που είναι υπεύθυνοι για τον θάλαμο του.
Σχεδιάστηκαν όλα τα εξαρτήματα του συστήματος (μπουτόν επιβεβαίωσης τοίχου, μπουτόν WC, μονάδα απεικόνισης εκκρεμών κλίσεων στη στάση αδελφής). Καταγραφή γεγονότων σε βάση δεδομένων

Εγκαταστάθηκε σύστημα λήψης και διανομής επίγειου και δορυφορικού σήματος σε όλο το νοσοκομείο και έγιναν οι σχετικές ρυθμίσεις

Εγκαταστάθηκε σύστημα ανακοινώσεων και παρουσιάσεων με επίπεδες οθόνες οι οποίες μπορούν να παρουσιάζουν είτε όλες μαζί το ίδιο περιεχόμενο, είτε στοχευμένα η κάθε μία ανεξάρτητο