22500 τ.μ
Πλήρης έλεγχος φωτισμού
Πλήρης έλεγχος κλιματισμού και αερισμού
Έλεγχος 22 κλιματιστικών μονάδων οροφής σε ότι αφορά το σημείο λειτουργία τους και την ανάκτηση θερμότητας
Έλεγχος κλειδώματος / απελευθέρωσης και απεικόνιση κατάστασης με παραγωγή alarm των περιφερειακών πορτών του κτιρίου
Έλεγχος γεννήτριας 1MW
Οπτικοποίηση εγκατάστασης και λειτουργία της από το κεντρικό control
Σύστημα CCTV και τοπική καταγραφή