Έλεγχος φωτισμού και κλιματισμού συνεδριακού κέντρου
Αυτόματη προσαρμογή φωτισμού σε μεταβαλλόμενες αίθουσες με αυτόματη αναγνώριση μετακίνησης διαχωριστικών