Έλεγχος Φωτισμού
Τηλεχειρισμός φωτισμού σε καμπίνες παρουσίασης home cinema
Έλεγχος κλιματισμού
Αυτόματα σενάρια λειτουργίας εξαρτώμενα από την εξωτερική φωτεινότητα και το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος.
Συνεργασία του φωτισμού με το σύστημα ασφαλείας για αποτροπή προσπάθειας παραβίασης
Συναγερμός
Πυρανίχνευση
Έλεγχος γεννήτριας