Ένα πεντάστερο ξενοδοχείο

Σουίτες:
Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος Θέρμανσης και κλιματισμού
Αυτόματα σενάρια υποδοχής ύπνου και relax