Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος κλιματισμού
Γεννήτρια με πλήρη αυτοματοποιημένο έλεγχο και συνεργασία με το KNX
Κεντρική οπτικοποίηση λειτουργίας
Ασύρματο τηλεφωνικό δίκτυο DECT