Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ανήκει στα αξιολογότερα μνημεία της δημόσιας αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Το 2008 αποφασίστηκε η ολοκληρωτική αποκατάστασή του. Η GDS συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό του κτιρίου αναλαμβάνοντας την εγκατάσταση συστήματος Λήψης και Διανομής Επίγειου και Δορυφορικού Σήματος. Ρυθμίστηκε το επίπεδο του σήματος σε όλες τις πρίζες του κτιρίου και παραδόθηκαν μετρήσεις από το εξειδικευμένο όργανο της εταιρείας μας