Έλεγχος φωτισμού
Το κτίριο λειτουργεί κυρίως με διευθυνσιοδοτούμενα φωτιστικά
Ανιχνευτές παρουσίας ελέγχουν τη παρουσία εργαζομένων και ρυθμίσουν τις στάθμες φωτισμού αφενός να είναι σταθερές σε κάθε γραφείο, αφετέρου να μην λειτουργεί άσκοπα ο φωτισμός όταν απουσιάζουν οι εργαζόμενοι από τα γραφεία τους
Το κτίριο λειτουργεί στη βάση σεναρίων που συνδέονται με το ωράριο λειτουργίας των γραφείων
ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ρύθμισης της στάθμης φωτισμούς σε επιμέρους χώρους μέσα σε προκαθορισμένα όρια