Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος ηλεκτρικών ρολών και σκίασης
Έλεγχος θέρμανσης και κλιματισμού
Έλεγχος ζεστού νερού χρήσης
Ανίχνευση παρουσίας, προσαρμογή φωτισμού και κλιματισμού. Αυτόματη αντιστάθμιση φωτισμού σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία
Συναγερμός
Πυρανίχνευση
Αυτόματα σενάρια φωτισμού εξαρτώμενα από το ωράριο λειτουργίας του γραφείου
Κάμερες
Μικρόφωνα ανοικτής συνομιλίας
Μεγαφωνική εγκατάσταση
Σύστημα τηλεδιάσκεψης
Δίκτυο δεδομένων και Internet.
Σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης