Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος ηλεκτρικών ρολών και σκίασης
Έλεγχος θέρμανσης και κλιματισμού
Έλεγχος ζεστού νερού χρήσης
Ανίχνευση παρουσίας, προσαρμογή φωτισμού και κλιματισμού. Αυτόματη αντιστάθμιση φωτισμού σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία
Έλεγχος Γεννήτριας και μεταγωγής
Συναγερμός
Πυρανίχνευση
Αυτόματα σενάρια φωτισμού εξαρτώμενα από το ωράριο λειτουργίας του γραφείου
Κάμερες
Μικρόφωνα ανοικτής συνομιλίας
Μεγαφωνική εγκατάσταση
Σύστημα τηλεδιάσκεψης
Δίκτυο δεδομένων και Internet.
Σύστημα κατάσβεσης
Σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης
Λήψη και διανομή επίγειου και δορυφορικού σήματος