Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος ηλεκτρικών ρολών
Έλεγχος Θέρμανσης
Έλεγχος λεβητοστασίου
Έλεγχος παραγωγής και διανομής ζεστού νερού χρήσης
Ενεργειακή διαχείριση ηλιακής εγκατάστασης με προβλεπτικά μοντέλα ζήτησης για εξοικονόμηση ενέργειας
Οπτικοποίηση εγκατάστασης
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οπτικοποίησης είναι ότι ενώ οι θερμοστάτες του έργου δεν διαθέτουν όλοι οθόνη, αλλά μόνο το περιστρεφόμενο ρυθμιστικό ελέγχου θερμοκρασίας, η οπτικοποίηση με κώδικα που έχει γραφτεί, απεικονίζει τη πραγματική θέση του θερμοστάτη.