Ένα από τα πρώτα μας έργα που αποδεικνύουν τη διαχρονικότητα του KNX και την προς τα πίσω συμβατότητα που εγγυάται η KNX
Το κτίριο εξελίσσεται από το 1996 οπότε και κατασκευάστηκε. Συνεχώς προστίθενται λειτουργίες προσθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό ο οποίος συνεργάζεται άριστα με τον εξοπλισμό που αρχικά εγκαταστήσαμε
Η τελευταία παρέμβαση έγινε το 2021

Ελέγχονται:
Φώτα
Ρολά
Τέντες
Θέρμανση – αντιστάθμιση με μονάδα καιρού
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
Τηλεχειρισμός φωτισμού και ρολών σε επιλεγμένους χώρους με φορητά τηλεχειριστήρια
Τηλεφωνικός τηλεχειρισμός
Έλεγχος γεννήτριας και μεταγωγής
Κεντρικός έλεγχος από οθόνη
Οπτικοποίηση και χειρισμός από φορητές smart συσκευές
Λήψη και διανομή επίγειου και δορυφορικού σήματος