Έλεγχος φωτισμού
Σενάρια φωτισμού
Έλεγχος σκιάστρων
Έλεγχος θέρμανσης
Έλεγχος λεβητοστασίου
Έλεγχος παραγωγής και διανομής ζεστού νερού χρήσης
Διαχείριση ηλιακής εγκατάστασης με προβλεπτικά μοντέλα κατανάλωσης και προτεραιότητα στην ηλιακή ενέργεια για μέγιστη αξιοποίηση της εγκατάστασης
Σταθερές οθόνες κεντρικού ελέγχου