Ανακαίνιση νεοκλασικού κτιρίου
Έλεγχος φωτισμού
Σενάρια φωτισμού
Έλεγχος σκιάστρων
Έλεγχος θέρμανσης
Έλεγχος κλιματισμού
Έλεγχος λεβητοστασίου
Έλεγχος παραγωγής και διανομής ζεστού νερού χρήσης
Πλήρης οπτικοποίηση λειτουργιών και μιμικά διαγράμματα λειτουργίας και ελέγχου Ηλεκτρομηχανολογικών
Σταθερή οθόνη ελέγχου
Έλεγχος από φορητές έξυπνες συσκευές
Δίκτυο δεδομένων και Internet
Λήψη και διανομή επίγειου και δορυφορικού σήματος