Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος ηλεκτρικών ρολών και τεντών
Έλεγχος θέρμανσης και κλιματισμού
Ανίχνευση παρουσίας στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους και προσαρμογή του φωτισμού της θέρμανσης και του κλιματισμού
Έλεγχος λεβητοστασίου
Έλεγχος αντλιών θερμότητας
Ενεργειακόςέλεγχος και αυτόματη επιλογή πηγής θέρμανσης
Έλεγχος συναγερμού. Ο συναγερμός είναι ενσωματωμένος στο KNX και χρησιμοποιεί τα αισθητήρια κίνησης και παρουσίας του KNX
Ο έλεγχος της κατοικίας γίνεται από οθόνες αφής σε επιλεγμένους χώρους
Οπτικοποίηση εγκατάστασης
Εξομοίωση παρουσίας