Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος ηλεκτρικών ρολών και σκίασης.
Έλεγχος θέρμανσης και κλιματισμού
Αυτοματισμός λεβητοστασίου και έλεγχος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με προβλεπτικά μοντέλα κατανάλωσης
Μετρήσεις ενέργειας και καυσίμου