Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος ηλεκτρικών ρολών και τεντών
Έλεγχος θέρμανσης
Έλεγχος κλιματισμού
Πλήρης έλεγχος μηχανοστασίου και διαχείριση της ροής της ενέργειας ανάλογα με τις απαιτήσεις κατανάλωσης (Ελεγχόμενοι κυκλοφορητές inverter και τμηματοποίηση με ηλεκτροβαλβίδες)
Έλεγχος θέρμανσης πισίνας
Αναγνώριση κίνησης σε διαδρόμους και σκάλες και έλεγχος του φωτισμού
Ενσύρματο και ασύρματο mesh δίκτυο δεδομένων.
Οπτικοακουστικά και ψηφιακές πηγές
Ψηφιακές Κάμερες ασφαλείας και ψηφιακή καταγραφή προσβάσιμη από το Internet