Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος ηλεκτρικών ρολών και τεντών
Έλεγχος θέρμανσης
Έλεγχος κλιματισμού
Έλεγχος αερισμού και προκλιματισμένου αέρα – Έλεγχος ανάκτησης θερμότητας
Έλεγχος γεννήτριας και μεταγωγής
Έλεγχος RGB σε φωτισμό οπτικών ινών και αυτόματα σενάρια εναλλαγής χρωμάτων
Πλήρης έλεγχος μηχανοστασίου και διαχείριση της ροής της ενέργειας ανάλογα με τις απαιτήσεις κατανάλωσης (Ελεγχόμενοι κυκλοφορητές inverter και τμηματοποίηση με ηλεκτροβαλβίδες)
Έλεγχος παραγωγής Ζεστού νερού χρήσης σε συνδυασμό με ηλιακούς συλλέκτες και έλεγχος προτεραιότητας πηγής ενέργειας βασισμένος σε πρόβλεψη ζήτησης
Ασύρματος τηλεχειρισμός φωτισμού και ηλεκτρικών ρολών
Αναγνώριση κίνησης σε διαδρόμους και σκάλες και έλεγχος του φωτισμού
Οπτικοποίηση σε κατόψεις με δυνατότητα διαχείρισης της κατοικίας από σταθερές οθόνες αφής και φορητές smart συσκευές
Αυτόματα σενάρια ημέρας νύχτας, απουσίας και σενάρια οριζόμενα από τον χρήστη