(Σημ Τα καταστήματα ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ απορροφήθηκαν από την εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ)

Έλεγχος Φωτισμού
Έλεγχος κλιματισμού
Αυτόματα σενάρια λειτουργίας εξαρτώμενα από την εξωτερική φωτεινότητα και το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος.
Συνεργασία του φωτισμού με το σύστημα ασφαλείας για αποτροπή προσπάθειας παραβίασης
Συναγερμός
Πυρανίχνευση
Έλεγχος γεννήτριας