Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος κλιματισμού
CCTV
Θυροτηλεόραση
Οπτικοποίηση
Ανάπτυξη εφαρμογής PLC για της αυτόματες μηχανές υποδηματοποιίας