Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος ηλεκτρικών ρολών και σκίασης.
Έλεγχος θέρμανσης και κλιματισμού
Αυτόματος έλεγχος σκίασης. Υπολογισμός γωνίας ήλιου και αυτόματος χειρισμός ηλεκτρικών roll tops.
Αυτόματη αντιστάθμιση του φωτισμού σε σχέση με την εξωτερική φωτεινότητα και τη θέση των σκιάστρων
Αυτόματα σενάρια φωτισμού συνδεόμενα με το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος
Ανίχνευση παρουσίας στους χώρους και προσαρμογή του φωτισμού
Ανίχνευση παρουσίας σε WC και αποθήκη και προσαρμογή του φωτισμού
Έλεγχος από οθόνη αφής