Δύο απόλυτα συμμετρικές κατοικίες κατοπτρική η μία με την άλλη.
Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος Ηλεκτρικών ρολών και σκιάστρων
Έλεγχος θέρμανσης
Έλεγχος κλιματισμού
Συναγερμός σε συνεργασία με το σύστημα KNX για όπλιση / αφόπλιση, ενδείξεις, απεικόνιση καταστάσεων ρολών, συνεργασία με τον κλιματισμό και σενάρια φωτισμού για αποτροπή παραβίασης
Έλεγχος CO2 και alarm CO
Σύστημα CCTV με IP κάμερες και ψηφιακό καταγραφικό
Λήψη και διανομή επίγειου και δορυφορικού σήματος