Όταν πήγαμε για πρώτη φορά σε αυτό το έργο, είδαμε τυπωμένο μέσα στα γραφεία και τοποθετημένο σαν ταπετσαρία σε έναν τοίχο, ένα e-mail διαμαρτυρίας ενός πελάτη για το δυσνόητο και εντελώς μη φιλικό σύστημα αυτοματισμού που είχε επιχειρηθεί πιλοτικά σε καπια δωμάτια.
Η εφαρμογή μας ξεκίνησε πιλοτικά σε μια πτέρυγα 14 σουητών.
Όταν οι ιδιοκτήτες είδαν την ποιότητα που παρέχει το ξενοδοχείο στους πελάτες, την αξιοπιστία της λειτουργίας και το όφελος στη λειτουργία του, ζήτησε τη καθολική εφαρμογή του στα 100 του δωμάτια και σε όλη την υποδομή.
Στα δωμάτια, προσφέρεται μια μοναδική δυνατότητα: Οι πελάτες μπορούν μέσα από μια μικρή οθόνη αφής να δημιουργούν τα δικά τους σενάρια εκτός από τα fix σενάρια που προτείνει το ξενοδοχείο, τα οποία αυτόματα εγκαθίσταται στα πλήκτρα των διακοπτών των δωματίων και μπορούν να τα ανακαλούν με ένα πάτημα.
Σήμερα, το γενικό σύστημα λειτουργίας ξενοδοχείων GDS CAIOS λειτουργεί τα πάντα.
Φωτισμό και κλιματισμό δωματίων, κοινόχρηστων χώρων, Bar και restaurant.
Οι χώροι αλλάζουν φωτισμό ανάλογα με την επικρατούσα εξωτερική φωτεινότητα
Παραγωγή και διανομή ζεστού νερού χρήσης.
Θέρμανση κεντρικής πισίνας και πισίνων δωματίων με ανάκτηση της ενέργειας από τον κλιματισμό.
Πλήρωση και επίβλεψη δεξαμενών νερού χρήσης από αφαλάτωση.
Μετρήσεις ενέργειας και εντοπισμός απαραίτητων παρεμβάσεων. Για παράδειγμα: Με βοήθεια τις μετρήσεις αυτές, έγινε η διάγνωση ότι κάποιες αντλίες θερμότητας λειτουργούσαν στη μη γραμμική περιοχή τους καταναλώνοντας υπερβολική ενέργεια και αποφασίστηκε η προσθήκη μονάδων.
Διαχείριση γεννήτριας και καυσίμου της.
Για όλα τα συστήματα, υπάρχει καταγραφή ενεργειών και ωρών λειτουργίας και προγραμματίζεται συντήρηση ενώ η τεχνική υπηρεσία μπορεί να θέτει όρια και να προγραμματίζει μηνύματα προς τα e-mail των εργαζόμενων σε αυτήν για κρίσιμες βλάβες ή ελλείψεις.