Η μεγαλύτερη εγκατάσταση KNX που έγινε ποτέ.
Υπερβαίνει κατά 3 φορές τις δυνατότητες που προσφέρει ένα σύστημα KNX.
Για να επιτύχει την υλοποίηση, η GDS επέκτεινε τις προδιαγραφές του KNX στο φυσικό επίπεδο (καλώδια)
Επίσης, δημιούργησε μια νέα λογική αρχιτεκτονικής αυτή των Ip islands που επέτρεψε την πρακτικά άπειρη επέκταση της χωρητικότητας του KNX
Η υλοποίηση του δικτύου διασύνδεσης, είναι ένα θαύμα εφαρμογής της μαθηματικής θεωρίας γράφων, αφού υλοποιήθηκε με εφαρμογή αυτής της θεωρίας.
Ο κατασκευαστής του έργου (ΑΚΤΩΡ) έδωσε τις δυνατές διαδρομές των καλωδίων και τις δυνατές θέσεις τοποθέτησης των πινάκων.
Με αυτά τα δεδομένα και με βάση τις επεκταμένες προδιαγραφές KNX που δημιουργήσαμε και πήραμε την ευθύνη να εφαρμόσουμε,
λύσαμε το δίκτυο διασύνδεσης αλγοριθμικά. Αφού δημιουργήθηκε το μαθηματικό μοντέλο, το προγραμματίσαμε στον υπολογιστή ο οποίος παρήγαγε το βέλτιστο τρόπο διασύνδεσης με βάση τους αλγόριθμους shortest path traversals που χρησιμοποιήσαμε. Το αποτέλεσμα, είχε θετική επίδραση τόσο στο κόστος κατασκευής όσο και στην επεκτασιμότητα του συστήματος.
Δικαίως η GDS βραβεύτηκε με το πρώτο διεθνές βραβείο της KNX το 2010 για αυτό της το επίτευγμα.