Το συγκρότημα δημιουργήθηκε για ενοικίαση σε vips με τις αυστηρότατες προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την ευκολία χρήσης, Αγγλικού γραφείου που αρχικά το διαχειρίστηκε
Οι πελάτες που νοικιάζουν τις βίλες, πρέπει να μπορούν να τις λειτουργήσουν χωρίς να χρειάζονται εκπαίδευση.
Το σύστημα KNX και ο καθολικός έλεγχος των πάντων, ήρθαν να απλοποιήσουν τα πράγματα.
Η εγκατάσταση λειτουργεί στη βάση σεναρίων που εφαρμόζονται στον κάθε χώρο ξεχωριστά και στο σύνολο της εγκατάστασης
Παρότι υπάρχουν πολλά κυκλώματα φωτισμού, οι φιλοξενούμενοι απλώς ανάβουν και σβήνουν τα φώτα του κάθε χώρου και ανεβάζουν / κατεβάζουν το επίπεδο της έντασης φωτισμού είτε με το πάτημα ενός πλήκτρου στον χώρο, είτε από τις οθόνες αφής που λειτουργούν με φωτογραφίες των χώρων. Η γραμμικοποίηση της λειτουργίας των διαφορετικών φωτιστικών, επιτρέπει να αυξάνει και να μειών κάποιος τον φωτισμό χωρίς να αλλοιώνεται η ομοιογένεια του φωτισμού στον χώρο.
Ο χειρισμός των κλιματιστικών της DAIKIN γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο. Οι φιλοξενούμενοι απλώς διαλέγουν θερμοκρασία.
Όλες οι λειτουργίες του κτιρίου επιβλέπονται στη λεπτομέρεια τους από μακριά και οι ιδιοκτήτες είναι πάντα σε θέση να βοηθήσουν τους φιλοξενούμενους αλλά και να διαγνώσουν βλάβες και να σχεδιάσουν κανονική συντήρηση
Έλεγχος φωτισμού, σκίασης, κλιματισμού, μετρήσεις ποιότητας αέρα, γεννήτρια με αυτόματη μεταγωγή και πλήρη έλεγχο παραμέτρων λειτουργίας.
Έλεγχος Audio/video
Έλεγχος πυρανίχνευσης
Αυτόματη αναγνώριση παρουσίας σε χώρους και προσαρμογή της λειτουργίας φωτισμού και κλιματισμού
Σύστημα καμερών και επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου
Μετρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και κατανάλωσης νερού
Αναγνώριση διαρροής νερού
Σύστημα πυρανίχνευσης
Σύστημα πυρόσβεσης με αυτόματη αναγνώριση και μεταγωγή σε δίκτυο, δεξαμενές νερού και πισίνα
Αυτόματη δημιουργία λίστας συντήρησης του εγκατεστημένου εξοπλισμού με βάση τις μετρήσεις λειτουργίας και τις οδηγίες των κατασκευαστών