Η GDS ένα βήμα μπροστά από την υφιστάμενη τεχνολογία

Το έργο αφορά την εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού σε 70 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και τη Κύπρο, ένα κτίριο γραφείων και ένα εργοστάσιο υποδημάτων καθώς και σε 7 ιδιωτικές κατοικίες
Ένα έργο που ξεκίνησε το 2002 και ολοκληρώθηκε το 2008
Ο πελάτης έδωσε ως απαίτηση τη διασύνδεση όλων των συστημάτων κατά τρόπο που να είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο χειρισμός τους από πολλαπλά σημεία και κεντρικά από το κεντρικό κτίριο του ομίλου στο Περιστέρι.
Οι εφαρμογές στα κτίρια, περιλαμβάνουν, έλεγχο φωτισμού με αυτόματα σενάρια, έλεγχο και διαχείριση γεννήτριας, έλεγχο σκίασης, έλεγχο κλιματισμού, έλεγχο ηλεκτρομηχανολογικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Αυτό όμως για το οποίο είναι πραγματικά υπερήφανη η GDS, είναι η θεμελίωση πρωτοκόλλου επικοινωνίας Ip ώστε να μπορούν να μέσα από αυτό να διαχειρίζονται οι επιμέρους KNX εγκαταστάσεις.
Αυτό συνέβη σε μια εποχή που η KNX δεν είχε δημιουργήσει το επίσημο πρωτοκολο που ισχύει σήμερα το KNX ip.
Έτσι, με τη δημιουργία του πρωτοκόλλου και την ανάπτυξη των συσκευών διασύνδεσης KNX με δίκτυα Ip, έγινε εφικτή η διασύνδεση όλων των εγκαταστάσεων.
Άλλη μια διεθνής επιτυχία τεχνολογίας της GDS που βραβεύτηκε με διεθνές βραβείο. Κατά την απονομή, ο οργανισμός KNX κάλεσε τα βιομηχανικά μέλη της KNX να δημιουργήσουν συσκευές ipKNX σύμφωνα με το επίσημο πρωτόκολλο που ανακοίνωσε.