Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος κλιματισμού
Έλεγχος ηλεκτρικών σκιάστρων
Έλεγχος κλιματισμού
Έλεγχος αερισμού και νωπού αέρα και έλεγχος ανάκτησης ενέργειας
Έλεγχος ποιότητας αέρα (CO2 Ο2 και υγρασία)
Αναγνώριση παρουσίας στα γραφεία και ενεργοποίηση φωτισμού / κλιματισμού
Αυτόματος έλεγχος ηλεκτρικών περσίδων για διαχείριση της θερμικής ενέργειας του ήλιου. Ανάκλαση το καλοκαίρι – διοχέτευση στο κτίριο τον χειμώνα.
Αντιστάθμιση φωτισμού σε σχέση με την εξωτερική επικρατούσα φωτεινότητα (Constant lighting)
Αναγνώριση κίνησης σε διαδρόμους σκάλες και WC και αυτόματη λειτουργία του φωτισμού
Έλεγχος γεννήτριας και μεταγωγής
Μετρήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Θυροτηλεόραση
Βιντεοπροβολείς / ηλεκτρικές οθόνες στις αίθουσες παρουσιάσεων και συνεδριάσεων
Οπτικοποίηση
Ηχητικό σύστημα μουσικής και ανακοινώσεων
Αυτόματο σύστημα εκκένωσης του κτιρίου που δίνει οδηγίες με ομιλία σε συνδυασμό με τη πυρανίχνευση και εκκενώνει σταδιακά το κτίριο ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση ατόμων στο κλιμακοστάσιο
Κάμερες Ip – Ψηφιακό δικτυακό καταγραφικό
Λήψη και διανομή επίγειου και δορυφορικού σήματος
Κεντρικό UPS