Γραφεία που εξυπηρετούν τις δραστηριότητες του ομίλου MANTIS και χώροι αποθηκών και logistics

Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος θέρμανσης
Έλεγχος κλιματισμού
Έλεγχος αερισμού και προκλιματισμένου αέρα – Έλεγχος ανάκτησης θερμότητας
Έλεγχος γεννήτριας και μεταγωγής
Πλήρης έλεγχος μηχανοστασίου και διαχείριση της ροής της ενέργειας ανάλογα με τις απαιτήσεις κατανάλωσης (Ελεγχόμενοι κυκλοφορητές inverter και τμηματοποίηση με ηλεκτροβαλβίδες)
Αναγνώριση παρουσίας σε γραφεία και έλεγχος φωτισμού και κλιματισμού
Αναγνώριση παρουσίας σε αποθήκες και γκαράζ και έλεγχος φωτισμού και αερισμού
Αντιστάθμιση φωτισμού (constant lighting) σε όλα τα γραφεία που έχουν πρόσβαση σε φυσικό φωτισμό.
Αυτόματος έλεγχος ηλεκτρικών περσίδων για διαχείριση της θερμικής ενέργειας του ήλιου. Ανάκλαση το καλοκαίρι – διοχέτευση στο κτίριο τον χειμώνα.
Έλεγχος φωτισμού και προκλιματισμού αποθηκών.
Πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία του κτιρίου συνδεδεμένη με το ωράριο λειτουργίας και σενάριο προετοιμασίας του κτιρίου για υποδοχή των εργαζομένων
Οπτικοποίηση της εγκατάστασης σε κατόψεις
Μιμικό διάγραμμα λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων.