Έλεγχος φωτισμού, κλιματισμού, σκίασης. Κεντρική οπτικοποίηση και οπτικοποίηση δωματίων
Για εμάς αυτά είναι τα τετριμμένα.
Το ιδιαίτερο επίτευγμα σε αυτό το έργο είναι η δυναμική διαχείριση ισχύος
Η πρόκληση ήταν δύσκολη διότι περιορισμοί επέβαλαν τη λειτουργία της μονάδας με τη μισή ισχύ. Έτσι, η επένδυση κινδύνευε.
Εδώ ήρθαν τα μαθηματικά και οι έξυπνοι αλγόριθμοι να σώσουν για άλλη μια φορά τη κατάσταση.
Η GDS ανέπτυξε ένα έξυπνο σύστημα αναγνώρισης παρουσίας στα δωμάτια και έναν αλγόριθμο συνεχούς μεταβολής της ισχύος των κλιματιστικών μονάδων των δωματίων που είναι και το κέντρο κόστους ενέργειας. Τα δωμάτια που δεν έχουν άτομο μέσα, σβήνουν. Σβήνει και ο φωτισμός και ο κλιματισμός
Τα υπόλοιπα δωμάτια, διατάσσονται σε μια ουρά εξυπηρέτησης με βάση τη διαφορά ζητούμενη θερμοκρασία – επικρατούσα. ΟΙ κλιματιστικές μονάδες, τροφοδοτούνται με τη κατάλληλη πληροφορία ώστε να λειτουργούν στην υπολογιζόμενη ισχύ η οποία επιτρέπεται και από την συνολικά διαθέσιμη. Στη πραγματικότητα, χαμηλώνει η κλίση της καμπύλης απόκρισης του κλιματιστικού και άρα καταναλώνει μικρότερη ισχύ. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι το επιθυμητό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται σε περισσότερο χρόνο. Παράπλευρο επίτευγμα είναι η σημαντική μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει το ξενοδοχείο, αφού η ενέργεια είναι ισχύς επί χρόνος. Έτσι, με τη μισή ισχύ, στον ίδιο χρόνο λειτουργίας του ξενοδοχείου, έχουμε θεωρητικά και 50% μείωση της ενέργειας. Βεβαίως αυτό είναι θεωρητικό, αφού ούτε η λειτουργία των κλιματιστικών είναι γραμμική, ούτε μας επιτρέπεται να διακόψουμε σταθερά φορτία. Έτσι, μετρήσαμε 38% μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας του ξενοδοχείου.