Μια κατοικία 250 τετραγωνικών με θέα την Ακρόπολη που τα έχει όλα
Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος ηλεκτρικών ρολών και τεντών
Αυτόματα σενάρια σκίασης με μέτρηση της φωτεινότητας και υπολογισμό της σκίασης από τα γειτονικά κτίρια
Έλεγχος θέρμανσης και κλιματισμού
Ανίχνευση παρουσίας στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους και προσαρμογή του φωτισμού της θέρμανσης και του κλιματισμού
Αυτόματη αναγνώριση απουσίας από τη κατοικία και αυτόματη ενεργοποίση σεναρίων απουσίας. Ο έξυπνος αλγόριθμος διακρίνει μεταξύ
απουσίας μικρής διάρκειας και απουσίας μεγάλης διάρκειας και εκτελεί αυτόματες διαδικασίες που περιλαμβάνουν όλα τα ελεγχόμενα συστήματα.
Αυτόματη εναλλαγή ψύξης / θέρμανσης με βάση την επικρατούσα εξωτερική θερμοκρασία και την εποχή.
Έλεγχος λεβητοστασίου
Έλεγχος Ηλιακών συλλεκτών
Θέρμανση boiler με προβλεπτικά μοντέλα κατανάλωσης
Επιλογή θερμοκρασίας νερού σε νιπτήρες και μπανιέρα από οθόνη αφής στο λουτρό
Λήψη και διανομή επίγειου και δορυφορικού σήματος Ελληνικών και ξένων καναλιών.
CCTV και ενσωμάτωση των καμερών στο σύστημα οπτικοποίησης
Έλεγχος multiroom audio-video
Έλεγχος τηλεοράσεων και ήχου
Έλεγχος ψηφιακής ιδιωτικής ταινιοθήκης
Συναγερμός και έλεγχος του συναγερμού από τις οθόνες αφής
Έλεγχος συναγερμού. Ο συναγερμός είναι ενσωματωμένος στο KNX και χρησιμοποιεί τα αισθητήρια κίνησης και παρουσίας του KNX
Ο έλεγχος της κατοικίας γίνεται από οθόνες αφής σε επιλεγμένους χώρους
Οπτικοποίηση εγκατάστασης. Κάθε χώρος διαθέτει τη δική του οθόνη αφής. Κάποιοι χώροι διαθέτουν αποσπώμενες ασύρματες οθόνες αφής.