Έλεγχος φωτισμού
Έλεγχος κλιματισμού
Έλεγχος θέρμανσης
Έλεγχος ηλεκτρικών ρολών και σκίασης
Έλεγχος φωτισμού περιβάλλοντος χώρου
Έλεγχος λεβητοστασίου και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε συνεργασία με ηλιακούς συλλέκτες
Αυτόματες διαδικασίες υποβοήθησης ενδοδαπέδιας θέρμανσης από την ηλιακή εγκατάσταση και ενεργειακή διαχείριση.
Ενσωμάτωση του συναγερμού στο KNX για αυτόματα σενάρια αποτροπής παραβίασης και αναγνώριση θέσης ρολών
Οπτικοποίηση σε κατόψεις
Οπτικοποίηση ειδική για κινητά τηλέφωνα
Κεντρικός έλεγχος από σταθερές οθόνες σε κάθε δωμάτιο
Μιμικά διαγράμματα ροής ενέργειας και λειτουργίας λεβητοστασίου
Καταγραφή και στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας από τις διάφορες πηγές
Αυτόματα σενάρια ημέρα – απόγευμα – βράδυ και σενάρια οριζόμενα από τους χρήστες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή την εγκατάσταση παρουσιάζει η διαχείριση των ηλιακών οι οποίοι βασίζονται σε ανοικτό κύκλωμα
Υπολογίζει και ελέγχει τη ταχύτητα ροής ώστε να έχουμε τη βέλτιση αξιοποίηση των συλλεκτών.
Το σύστημα αυτοματισμού φροντίζει να γεμίζει τους ηλιακούς και να τους διατηρεί γεμάτους ώστε να αποφεύγεται η κατανάλωση ενέργειας αδειάσματος/γεμίσματος λόγω δυναμικής ενέργειας (λόγω διαφοράς ύψους). Η λειτουργία αυτή λαμβάνει υπόψη της της υπερθέρμανση του συστήματος και των ηλιακών κατά τους θερινούς μήνες και διατηρεί ισορροπία ασφαλείας ενώ κατά τις ημέρες παγετού, φροντίζει για την αποπαγοποποίηση των ηλιακών άρα να μην σπάνε από τον πάγο.
Για την υλοποίηση αυτήςτης εγκατάστασης η GDS υπολόγισε και το υδραυλικό δίκτυο με όλα τα απαραίτητα ενεργά και παθητικά εξαρτήματα.