Είπε ο ιδιοκτήτης:
Θέλω να ζω στο σπίτι. Δεν θέλω να ασχολούμαι με το σπίτι
Και το υλοποιήσαμε
Αυτόματη αναγνώριση κίνησης σε σκάλες και διαδρόμους
Αυτόματη αναγνώριση παρουσίας σε δωμάτια και αυτόματη προσαρμογή φωτισμού θέρμανσης και κλιματισμού ανάλογα με τη παρουσία
Διαχείριση γεννήτριας και μεταγωγής
Έλεγχος σκίασης με σενάρια και αυτόματο υπολογισμό σκιάς με βάση την εποχή την ημερομηνία και την ώρα
Διαχείριση συναγερμού και συνεργασία με το KNX στην απεικόνιση καταστάσεων ηλεκτρικών ρολών και της λειτουργίας της θέρμανσης και του κλιματισμού
Αυτόματα σενάρια φωτισμού ασφαλείας όταν διαπιστωθεί παραβίαση ασφαλείας και ειδοποίηση συγκεκριμένων τηλεφώνων
Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας και PH πισίνας
Αυτόματο πότισμα με βάση την μετρούμενη υγρασία του εδάφους
Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης
Σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης με δυνατότητα τηλεχειρισμού της κατεύθυνσης των πυροσβεστικών
Έλεγχος λεβητοστασίου, ηλιακών και ζεστού νερού χρήσης με ενεργειακή προτεραιότητα στα ηλιακά
Γρήγορο δίκτυο δεδομένων και Internet με vlans για αποδοτική διαχείριση του bandwidth
Λήψη και διανομή επίγειου και δορυφορικού σήματος
Οπτικοακουστικά – Multiroom audio-video
Αυτόματη δημιουργία καταλόγου συντήρησης εξοπλισμού.